Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-03-11 TELEPORADY
TELEPORADY
Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z teleporady lekarza POZ (zgodnie z harmonogramem pracy)

Prosimy kontaktować się z lekarzem rodzinnym oraz gabinetem zabiegowym wyłącznie telefonicznie

dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska tel. 52 58 26 237

dr n. med. Lena Nowak Łoś tel. 52 58 26 276

lek. med. Aneta Żelazna tel. 52 58 26 226

lek. med. Sebastian Michalak tel. 52 58 26 237

lek. med. Michał Gąsiorowski tel.

lek. med. Piotr Tokarczyk tel. 52 58 26 276

GABINET ZABIEGOWY tel. 52 58 26 248