Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-03-06 WSTRZYMANIE ODWIEDZIN
WSTRZYMANIE ODWIEDZIN
W związku z sytuacją epidemiologiczną
związaną z zagrożeniem zakażenia COVID-19
wstrzymuje się odwiedziny w całym szpitalu
do odwołania