Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2019-03-01 Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
W dniu 01 marca 2019 roku w  ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” o godz. 10.00 dokonano uroczystego odsłonięcia umieszczonej na budynku  szpitala MSWiA w Bydgoszczy tablicy pamiątkowej. W budynku, na którym umieszczono tablicę od lutego 1945 r. mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy, stanowiącego narzędzie sowietyzacji Polski. Odbywały się tu przesłuchania osób uznawanych za wrogów władzy ludowej. Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej przypomniał uczestnikom uroczystości, że to właśnie tu był przesłuchiwany i skrytobójczo zamordowany podporucznik Leszek Biały.

Patronatem honorowym uroczystość objął  Bartosz Kowancki Poseł na Sejm RP, Członek Komisji Obrony Narodowej.

Organizatorami obchodów byli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Dowódca Garnizonu Bydgoszcz gen. dyw. Dariusz Łukowskioraz Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska.

Uroczystość odsłonięcia tablicy swoją obecnością uświetnili Pan Łukasz Szchreiber Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tomasz Latos Poseł na Sejm, Józef Ramlau wicewojewoda Kujawsko-pomorski, Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Barczyk przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej.