Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2017-01-30 Konferencja anestezjologów
Konferencja anestezjologów

28 stycznia odbyła się kolejna edycja konferencji naukowej „Problemy współczesnego anestezjologa”.

Po konferencji zorganizowanej przez SP WZOZ MSW w Bydgoszczy pod patronatem Oddziału Kujawsko - Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bydgoskiej Izby Lekarskiej uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa

z przyznaniem punktów edukacyjnych.   

Tematyka wykładów była poświęcona głównie funkcjonowaniu Oddziałów Intensywnej Terapii w tym „Kompleksowe wyposażenie OIT” – Katarzyny Podgórskiej, „Zespół HELLP”, „Reanimacja dzieci i noworodków - algorytm postępowania” mgr AgnieszkiHawryszczuk,„Postępowanie przeciwbólowe w OIT”–dr.n.medJóźwińskiej, czy

„Zespoły hemofagocytarne w OIT” – dr.hab.n.med. SylwiiKołtan.   Dr n.med. Jacek Szopińskiprzedstwił wykład „Żywienie immunomodulujące”, a  dr n.med. Katarzyna Malinowska „Leczenie ran w OIT”. „Pacjent z ostrą niewydolnością wątroby - algorytm postępowania” był tematem wystąpienia dr. n.med. Pawła Rajewskiego, „Monitorowanie rzutu serca z wykorzystaniem technologii PROAQT i PICCO” – mgr JarosławaObuszewskiego.

Wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem w mieście poszerzył wiedzę uczestników mgr Adam Dudziak

Monitorowanie rzutu serca z wykorzystaniem technologii PROAQT i PICCO – mgr Jarosław Obuszewski

Uprzedzić nieszczęście. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem w mieście – mgr Adam Dudziak