Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Kadra

Koordynator pododdziału
lek. med. Daniel Lewczak - specjalista urolog FEBU
Lekarze
lek. med. Krzysztof Kamecki - specjalista urolog
lek. med. Przemysław Wiśniewski lek. med. Przemysław Wiśniewski - specjalista urolog FEBU
lek. med. Marcin Zaremba - specjalista urolog