Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Chirurgiczny - Pododdział Urologiczny

Lokalizacja: piętro III
Telefon: sekretariat pododdziału: (52) 58-26-312
               rejestracja do poradni: (52) 58-26-298, (52) 58-26-299


Kierownik pododdziału
lek. med. Daniel Lewczak - specjalista urolog FEBU

Lekarze
  • lek. med. Przemysław Wiśniewski - specjalista urolog FEBU
  • lek. med. Marcin Zaremba - specjalista urolog FEBU
W pododdziale urologicznym wykonujemy zabiegi z zakresu urologii ogólnej i urologii onkologicznej przy użyciu małoinwazyjnych technik endoskopowych. Pododdział prowadzi także diagnostykę, leczenie zachowawcze oraz przygotowanie do leczenia operacyjnego zakresu urologii.