Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Kontakt

Sekretariat  IV p

Telefony:

sekretariat:   52 58 26 255
gabinet lekarski lekarzy neonatologów: 52 58 26 332
pielęgniarki:  52 58 26 258