Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Badania

Pierwsze badanie neonatologiczne

Lekarz neonatolog dokładnie bada każde nowonarodzone dziecko, są to między innymi:

Głowa - mierzy jej obwód i określa wielkość ciemiączek

Język i podniebienie – sprawdzi czy dziecko nie ma rozszczepu podniebienia i czy język nie jest przyrośnięty 

Brzuch – lekarz ocenia wielkość i umiejscowienie narządów wewnętrznych

Kręgosłup – sprawdza palpacyjnie jego budowę

Serce – oceni, czy serce bije równo i czy nie ma szmerów

Kończyny – sprawdzi budowę kończyn oraz czy ruchy dziecka są symetryczne, a także czy nie ma ryzykazwichnięcia stawu biodrowego

Napięcie mięśniowe – czy jest w normie

W przypadku, gdy neonatolog zauważy coś niepokojącego zleca dodatkowe badania, z których większość jest przeprowadzana w naszym szpitalu.

 

Ocena według skali Apgar

Jest prowadzona w 1, 3, 5 i 10 minucie życia. W naszym szpitalu w tym czasie mama cały czas przebywa z dzieckiem, o ile pozwala na to jego stan.

Maluch leży na brzuchu z jeszcze nieodpępniony. W tym czasie lekarz obserwuje go. Ocenia się: czynność serca, oddech, zabarwienie skóry, odruchy, napięcie mięśniowe. Za każdą przyznaje się od 0-2 punktów.  Maksymalna suma to 10 punktów Apgar.

Skala Apgar

 8 do 10 punktów

  dobry stan dziecka

 4 do 7 punktów

  średni stan dziecka

0 do 3 punktów

  ciężki stan dziecka

Badanie słuchu u noworodków

Badanie jest proste i bezbolesne. Trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, a wykonuje się je gdy noworodek śpi lub jest spokojny.

Do oceny słuchu wykorzystuje się metodę rejestracji otoemisji akustycznych. Podczas tego badania wykorzystuje się zjawisko fizjologiczne. Zdrowe ucho ludzkie zarówno rejestruje dźwięki, jak i w reakcji na nie emituje inne tony. Gdy do ucha podaje się bodziec dźwiękowy o ustalonym natężeniu,można zaobserwować jak narząd słuchu reaguje, odpowiadając dźwiękiem. Taką reakcję rejestruje się przy pomocy specjalnego aparatu.

 

Badania przesiewowe

Wszystkie dzieci urodzone w naszym szpitalu mają wykonane następujące badania:

  • test pulsoksymetryczny w kierunku wczesnego wykrycia koarktacji aorty.
  • Przesiewowe badanie słuchu,
  • badania przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych i niektórych chorób uwarunkowanych genetycznie
  • obowiązkowe szczepienia u noworodków (WZWB i BCG)
  • nieinwazyjne oznaczenie poziomu bilirubiny metodą kolorymetryczną
  • od 1 lipca 2021 Oddział Neonatologii SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy został włączony do Programu Badań Przesiewowych SMA (rdzeniowy zanik mięśni)

Wykonujemy badania echokardiograficzne,USG przezciemieniowe,USG jamy brzusznej, moszny i kanałów pachwinowych u noworodków, którepotrzebują tego rodzaju diagnostyki.

 

Badanie poziomu bilirubiny

W dniu wyjścia ze szpitala do domu wszystkie noworodki mają wykonywane przezskórnie badania poziomu bilirubiny.  Jeśli są wskazania, mamy możliwość sprawdzenia bilirubiny wcześniej. W ten sposób oszczędzamy noworodkom bolesnego dla nich pobierania krwi – robimy to tylko wtedy gdy istnieje taka konieczność. 

 

Badania w kierunku wykrywania chorób uwarunkowanych genetycznie

Po upływie drugiej doby życia dziecka, pielęgniarka pobiera z jego pięty kilka kropel krwi, które przenosi na specjalną bibułkę. Potem jest ona przekazywana do oznaczenia poziomu odpowiednich wskaźników. Jeśli wyniki badań są niepokojące, laboratorium listownie informuje o nich matkę dziecka.

Uwaga!

Bardzo ważne jest, by podawać adres zamieszania, a nie zameldowania!