Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Oddziału i Bloku Operacyjnego
lek. med. Ewa Pera-Kozarów lek. med. Ewa Pera-Kozarów - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lekarze oddziału
lek. med. Naser Alahmad Alali lek. med. Naser Alahmad Alali - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Robert Bułtowicz lek. med. Robert Bułtowicz - w trakcie specjalizacji z anestezjologii iintensywnej terapii
lek. med. Magdalena Czaplejewicz lek. med. Magdalena Czaplejewicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n.med. Krzysztof Chmura dr n.med. Krzysztof Chmura - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Kamil Dubiński lek. med. Kamil Dubiński - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Elżbieta Idźkowska lek. med. Elżbieta Idźkowska - specjalista II st. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Marijana Lazaru lek. med. Marijana Lazaru - specjalista II st. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Irena Łuczak lek. med. Irena Łuczak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Marzena Piotrowska-Aboukatila lek. med. Marzena Piotrowska-Aboukatila - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Emilia Rutkowska lek. med. Emilia Rutkowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Przemysław Słomkowski lek. med. Przemysław Słomkowski - specjalista II st. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Anna Szczepańska lek. med. Anna Szczepańska - specjalista I st. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Jan Wolny lek. med. Jan Wolny - specjalista II st. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Witold Wrzesiński lek. med. Witold Wrzesiński - specjaista otolaryngologii
PIelęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego
 Bogumiła Przybielska Bogumiła Przybielska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, anestezjologii i intensywnej opieki, menedżer zarządzania
Z-ca Pielęgniegniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego
 Małgorzata Nowicka Małgorzata Nowicka - mgr specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
Pielęgniarki Bloku Operacyjnego
 Małgorzata Brzezicha Małgorzata Brzezicha - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Monika Januszewska Monika Januszewska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Marlena Pstrąg Marlena Pstrąg - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Beata Rynkiewicz Beata Rynkiewicz - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Małgorzata Zakrzewska Małgorzata Zakrzewska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Barbara Witkowska Barbara Witkowska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Oliwia Zielińska Oliwia Zielińska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Pielęgniarki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 Joanna Błaszak Joanna Błaszak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Katarzyna Dyks-Stasiak Katarzyna Dyks-Stasiak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Małgorzata Gazda Małgorzata Gazda - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Jolanta Karabasz Jolanta Karabasz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Joanna Klimaszewska Joanna Klimaszewska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Agnieszka Karwecka Agnieszka Karwecka - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Magdalena Marciniak Magdalena Marciniak - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Katarzyna Mielcarska Katarzyna Mielcarska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Monika Niewiadomska Monika Niewiadomska - licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna
 Katarzyna Pamin Katarzyna Pamin - pielęgniarka anestezjologiczna
 Magdalena Pasternakiewicz Magdalena Pasternakiewicz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologivznego, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 Elwira Piekart Elwira Piekart - licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka operacyjna
 Michał Pusty Michał Pusty - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Iwona Szufrajda Iwona Szufrajda - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Seweryna Szymborska Seweryna Szymborska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologivznego, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 Katarzyna Wardach Katarzyna Wardach - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
 Mariola Wnęk Mariola Wnęk - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Małgorzata Wojciechowska Małgorzata Wojciechowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
 Przemysław Żuratyński Przemysław Żuratyński - licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny
sekretarka
 Beata Tomecka Beata Tomecka - mgr zdrowia publicznego