Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewn.

Lokalizacja: piętro III
Telefony kontaktowe

  • Kierownik: (52) 58-26-230
  • Lekarze: (52) 58-26-213
  • Sekretariat: (52) 58-26-210
  • Pielęgniarki: (52) 58-26-233
  • Automat dla pacjentów: (52) 802-02-65


Oferujemy pełen zakres procedur internistycznych szpitala II stopnia referencyjności zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób internistycznych, gastrologicznych, pulmonologicznych, układu moczowego i innych.

Oddział dysponuje 30 łóżkami w 2 i 3 osobowych salach z własnymi węzłami sanitarnymi oraz posiada 5 łóżkową salę intensywnego nadzoru kardiologicznego, pracownię diagnostyki kardiologicznej wyposażoną w sprzęt: ECHO, HOLTER, bieżnię do prób wysiłkowych oraz pracownię endoskopową - diagnozującą górny i dolny odcinek przewodu pokarmowego.