Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Kardiologiczny z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododdziałem Chorób Wewn.

Kierownik oddziału
lek. med. Beata Gerynowicz Balak lek. med. Beata Gerynowicz Balak - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Zastępca Kierownika oddziału
lek. med. Maciej Jazdon lek. med. Maciej Jazdon - specjalista chorób wewnętrznych
Lekarze oddziału
lek. med. Katarzyna Bejgier lek. med. Katarzyna Bejgier - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. med. Jacek Dybowski lek. med. Jacek Dybowski - specjalista kardiologii
lek. med. Artur Jarzębowski lek. med. Artur Jarzębowski - specjalista kardiologii
lek. med. Elżbieta Misiak lek. med. Elżbieta Misiak - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Grzegorz Oracz lek. med. Grzegorz Oracz - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Robert Piskow lek. med. Robert Piskow - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Tomasz Rogóż lek. med. Tomasz Rogóż - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Małgorzata Rozwodowska lek. med. Małgorzata Rozwodowska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
lek. med. Łukasz Sobolewski lek. med. Łukasz Sobolewski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Piotr Tokarczyk lek. med. Piotr Tokarczyk - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Przemysław Wróblewski lek. med. Przemysław Wróblewski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Barbara Zalska lek. med. Barbara Zalska - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Almarrani Noor lek. med. Almarrani Noor - staż specj. choroby wewnętrzne
lek. med. Bartosz Górny lek. med. Bartosz Górny - w trakcie specjalizacji choroby kardiologia
lek. med. Jakub Konieczny lek. med. Jakub Konieczny - w trakcie specjalizacji choroby wewnętrzne
lek. med. Anna Piórkowska lek. med. Anna Piórkowska - w trakcie specjalizacji choroby wewnętrzne
lek. med. Przemysław Sawicki lek. med. Przemysław Sawicki - w trakcie specjalizacji choroby wewnętrzne, kardiologia
lek. med. Łukasz Wołowiec lek. med. Łukasz Wołowiec - w trakcie specjalizacji choroby kardiologia
lek. med. Paweł Grzelązka lek. med. Paweł Grzelązka - rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. med. Joanna Jankowska lek. med. Joanna Jankowska - rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. med. Natasza Kawiorowska lek. med. Natasza Kawiorowska - rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. med. Klaudia Kołodziejczyk lek. med. Klaudia Kołodziejczyk - rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. med. Mateusz Kaniewski lek. med. Mateusz Kaniewski - rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. med. Izabela Przygoda lek. med. Izabela Przygoda - rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. med. Karolina Sadowska lek. med. Karolina Sadowska - rezydent
Pielęgniarka Koordynująca
 Urszula Karpińska Urszula Karpińska - licencjat pielęgniarstwa
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej
 Marta Wyżgowska Marta Wyżgowska - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarki pracujące w oddziale
 Lilianna Adamiak Lilianna Adamiak - licencjat pielęgniarstwa
 Daria Czapiewska Daria Czapiewska - pielęgniarka
 Krystyna Czochór Krystyna Czochór - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Beata Farelnik Beata Farelnik - mgr pielęgniarstwa
 Małgorzata Firgolska Małgorzata Firgolska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 Liliana Gizińska Liliana Gizińska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Elżbieta Grzechowiak Elżbieta Grzechowiak - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
 Bożena Łukaszczyk Bożena Łukaszczyk - pielęgniarka
 Magdalena Majchrzak-Czuba Magdalena Majchrzak-Czuba - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Lucyna Makowska Lucyna Makowska - licencjat pielęgniarstwa
 Marzena Marciniak Marzena Marciniak - licencjat pielęgniarstwa
 Karolina Ossowska Karolina Ossowska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Monika Pawłowska Monika Pawłowska - pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Monika Piwowarska Monika Piwowarska - pielęgniarka
 Joanna Ryng-Walusiak Joanna Ryng-Walusiak - mgr pielęgniarstwa
 Katarzyna Sikorska Katarzyna Sikorska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Danuta Sroczyńska Danuta Sroczyńska - st. pielęgniarka
 Anita Tydryszewska Anita Tydryszewska - pielęgniarka
 Maciej Wadelski Maciej Wadelski - licencjat pielęgniarstwa
 Dorota Waszak Dorota Waszak - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 Anna Waszkiewicz Anna Waszkiewicz - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Małgorzata Wojcicka Małgorzata Wojcicka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Opiekunowie
 Lidia Altmann Lidia Altmann - opiekun
 Jolanta Szukiel Jolanta Szukiel - opiekun
Sekretarka medyczna
 Marlena Gronkowska Marlena Gronkowska