Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej

Kierownik oddziału
lek. med. Daniel Lewczak lek. med. Daniel Lewczak - specjalista urolog FEBU
Lekarze Oddziału Urologia, Urologia Onkologiczna
lek. med. Marcin Zaremba lek. med. Marcin Zaremba - specjalista urolog FEBU
lek. med. Przemysław Wiśniewski lek. med. Przemysław Wiśniewski - specjalista urolog FEBU
lek. med. Jacek Cześnin lek. med. Jacek Cześnin - specjalista urolog
lek. med. Piotr Piasecki lek. med. Piotr Piasecki - w trakcie specjalizacji urologia
lek. med. Maciej Siemko lek. med. Maciej Siemko - w trakcie specjalizacji urologia
Lekarze Oddziału Chirurgia Ogólna
lek. med. Marek Bąk lek. med. Marek Bąk - specjalista chirurgii
lek. med. Jacek Andruszkiewicz lek. med. Jacek Andruszkiewicz - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
lek. med. Łukasz Brycht lek. med. Łukasz Brycht - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
lek. med. Mariusz Kinal lek. med. Mariusz Kinal - specjalista chirurgii
lek. med. Ahmad Thabit Sinjab lek. med. Ahmad Thabit Sinjab - specjalista chirurgii i transplantologii klinicznej
lek. med. Joanna Wiśniewska-Świątek lek. med. Joanna Wiśniewska-Świątek - specjalista chirurgii
lek. med. Wiesław Zmysłowski lek. med. Wiesław Zmysłowski - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
Konsultant oddziału
prof. Stanisław Dąbrowiecki prof. Stanisław Dąbrowiecki - specjalista chirurgii
Pielęgniarka Koordynująca
 Beata Grabowicz Beata Grabowicz - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, menedżer zarządzania w ochronie zdrowia, koordynator Pakietu Onkologcznego
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej
 Eugenia Sawicka Eugenia Sawicka - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarki
 Violetta Andrzejewska Violetta Andrzejewska - pielęgniarka
 Edyta Balas Edyta Balas - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Bożena Echaust Bożena Echaust - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Renata Kamińska Renata Kamińska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego i zachowawczego
 Jagoda Kuch Jagoda Kuch - mgr pielęgniarstwa
 Marieta Kuch Marieta Kuch - pielęgniarka
 Anna Lisiecka Anna Lisiecka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Hanna Łukowiak Hanna Łukowiak - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Małgorzata Kowalczyk Małgorzata Kowalczyk - licencjat pielęgniarstwa
 Monika Kacprowicz Monika Kacprowicz - licencjat pielęgniarstwa
 Tomasz Milszewski Tomasz Milszewski - mgr pielęgniarstwa
 Elżbieta Pochylska Elżbieta Pochylska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Marta Pszenna Marta Pszenna - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Rafał Różycki Rafał Różycki - licencjat pielęgniarstwa
 Iwona Suchocka Iwona Suchocka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Hanna Wadelska Hanna Wadelska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Katarzyna Witkowska Katarzyna Witkowska - pielęgniarka
 Renata Wyborna Renata Wyborna - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Sara Zalewska Sara Zalewska - licencjat pielęgniarstwa
Opiekun medyczny
 Wioletta Jakubowska Wioletta Jakubowska - opiekun medyczny
Sekretarka medyczna
 Anna Halwa Anna Halwa - sekretarka oddziału chirurgii i pododdziału ortopedii