Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Chirurgii Ogólnej

Kierownik oddziału
dr n. med. Janusz Wieczorek dr n. med. Janusz Wieczorek - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
Lekarze oddziału
lek. med. Marek Bąk lek. med. Marek Bąk - specjalista chirurgii
lek. med. Jacek Andruszkiewicz lek. med. Jacek Andruszkiewicz - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
lek. med. Grzegorz Hauslinger lek. med. Grzegorz Hauslinger - specjalista chirurgii
lek. med. Mariusz Kinal lek. med. Mariusz Kinal - specjalista chirurgii
dr n. med. Włodzimierz Matuszczak dr n. med. Włodzimierz Matuszczak - specjalista chirurgii
lek. med. Dariusz Stefaniuk lek. med. Dariusz Stefaniuk - specjalista chirurgii
lek. med. Stanisław Pierściński lek. med. Stanisław Pierściński - specjalista chirurgii
lek. med. Ahmad Thabit Sinjab lek. med. Ahmad Thabit Sinjab - specjalista chirurgii i transplantologii klinicznej
lek. med. Oskar Troszczyński lek. med. Oskar Troszczyński - specjalista chirurgii
lek. med. Wiesław Zmysłowski lek. med. Wiesław Zmysłowski - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
lek. med. Jacek Cześnin lek. med. Jacek Cześnin - specjalista urolog
Konsultant oddziału
prof. Stanisław Dąbrowiecki prof. Stanisław Dąbrowiecki - specjalista chirurgii, konsultant oddziału - leczenie bariatryczne
Pielęgniarka Koordynująca
 Beata Grabowicz Beata Grabowicz - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, menedżer zarządzania w ochronie zdrowia, koordynator Pakietu Onkologcznego
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej
 Eugenia Sawicka Eugenia Sawicka - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarki
 Violetta Andrzejewska Violetta Andrzejewska - pielęgniarka
 Bożena Echaust Bożena Echaust - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Brygida Karasiewicz Brygida Karasiewicz - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Hanna Kamińska Hanna Kamińska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 Renata Kamińska Renata Kamińska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego i zachowawczego
 Kuch Kuch Kuch Kuch - mgr pielęgniarstwa
 Marieta Kuch Marieta Kuch - pielęgniarka
 Dorota Lewandowska Dorota Lewandowska - mgr pielęgniarstwa
 Anna Lisiecka Anna Lisiecka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Hanna Łukowiak Hanna Łukowiak - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Tomasz Milszewski Tomasz Milszewski - mgr pielęgniarstwa
 Agnieszka Olejnik Agnieszka Olejnik - licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny
 Elżbieta Ostrowska Elżbieta Ostrowska - pielęgniarka
 Joanna Rogalska Joanna Rogalska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Rafał Różycki Rafał Różycki - licencjat pielęgniarstwa
 Iwona Suchocka Iwona Suchocka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Hanna Wadelska Hanna Wadelska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Agata Wilczek Agata Wilczek - mgr pielęgniarstwa
 Katarzyna Witkowska Katarzyna Witkowska - pielęgniarka
 Renata Wyborna Renata Wyborna - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Sara Zalewska Sara Zalewska - licencjat pielęgniarstwa
 Marta Żelechowska Marta Żelechowska - mgr pielęgniarstwa
 Przemysław Żuratyński Przemysław Żuratyński - licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny
Sekretarka medyczna
 Anna Halwa Anna Halwa - sekretarka oddziału chirurgii i pododdziału ortopedii
 Kamila Lorenc Kamila Lorenc - sekretarka pododdziału urologii, mgr zdrowia publicznego, koordynator Pakietu Onkologicznego