Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rejestracja

Koordynator
mgr Natalia Malarska-Gucz mgr Natalia Malarska-Gucz
Rejestratorka Medyczna
 Anna Brenk Anna Brenk
mgr Alicja Burzych mgr Alicja Burzych
mgr Natalia Cupa mgr Natalia Cupa
mgr Joanna Grabowicz mgr Joanna Grabowicz
mgr Joanna Hoppe mgr Joanna Hoppe
lic. Daria Kruszka lic. Daria Kruszka
 Beata Kwiatkowska Beata Kwiatkowska
 Roksana Łakomy Roksana Łakomy
mgr Monika Łosoś mgr Monika Łosoś
 Grażyna Majchrzak Grażyna Majchrzak
 Ewelina Orlińska Ewelina Orlińska
mgr Marta Piechnik mgr Marta Piechnik
 Mirela Pokorniecka Mirela Pokorniecka
 Agnieszka Terzimann Agnieszka Terzimann
 Anna Wrona Anna Wrona