Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rejestracja

Koordynator
 Monika Kowalewska Monika Kowalewska - mgr pielęgniarstwa
Koordynator Pakietu Kolejkowego
mgr Natalia Malarska-Gucz mgr Natalia Malarska-Gucz
Rejestratorka Medyczna
 Marta Ciesielska Marta Ciesielska
mgr Natalia Cupa mgr Natalia Cupa
 Beata Cwojdzińska Beata Cwojdzińska
lic. Joanna Fojucik lic. Joanna Fojucik
 Marlena Gronkowska Marlena Gronkowska
 Daria Jaskot Daria Jaskot
mgr Ilona Kolasa mgr Ilona Kolasa
lic. Daria Kruszka lic. Daria Kruszka
 Grażyna Majchrzak Grażyna Majchrzak
lic. Marta Mendyka lic. Marta Mendyka
 Mirela Pokorniecka Mirela Pokorniecka