Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2023-04-22 SP WZOZ MSWiA wsparciem dla Politechniki Bydgoskiej
SP WZOZ MSWiA wsparciem dla Politechniki Bydgoskiej
W sobotę, 22 kwietnia 2023 r. w siedzibie SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy miała miejsce uroczystość  podpisania listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy a Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Podpisy złożyli:

Pan Błażej Poboży – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji;

Pan Marek Lewandowski- Dyrektor SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;

prof. dr hab. inż. Marek Adamski i- Rektor PBŚ.

W uroczystości  wzięli również udział sekretarz stanu w KPRM Łukasz Schreiber, poseł Tomasz Latos – Przewodniczący Rady Społecznej  SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy oraz inni członkowie tej Rady.

Politechnika Bydgoska uzyska od naszego szpitala wsparcie doświadczonej kadry medycznej,  pomoc  
w prowadzeniu kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych. Politechnika  będzie korzystała również z naszej infrastruktury. Będziemy  też przyjmować  studentów na praktyki wakacyjne.
 Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie, do podpisania której dojdzie w najbliższym czasie.

Reportaż (źródło: Zbliżenia)