Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-03-16 Wstrzymanie osobistej rejestracji pacjentów
Wstrzymanie osobistej rejestracji pacjentów
Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 może spowodować wystąpienie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, w związku z tym wstrzymuje się z dniem 16.03.2020 r. do odwołania OSOBISTĄ REJESTRACJĘ PACJENTÓW.

DO DYSPOZYCJI PACJENTÓW POZOSTAJE REJESTRACJA TELEFONICZNA
 tel. 52 58 26 299 oraz 52 58 26 298