Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

2020-03-24

e-Deklaracja POZ bez wychodzenia z domu

e-Deklaracja POZ bez wychodzenia z domu  
Każdy nowy pacjent, który chce skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej w ramach POZ w SP WZOZ MSWiA powinien wypełnić e-Deklarację
więcej »

2020-03-23

Podziękowania Darczyńcom

Podziękowania Darczyńcom  
Z całego serca dziękujemy Wszystkim naszym Darczyńcom, którzy swoim dobrym sercem i zaangażowaniem wspierają nasz szpital.
więcej »

2020-03-18

ZMIANY W POZ

ZMIANY W POZ  
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ
Z LEKARZEM RODZINNYM ORAZ GABINETEM ZABIEGOWYM WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE.
więcej »

2020-03-16

Wstrzymanie osobistej rejestracji pacjentów

Wstrzymanie osobistej rejestracji pacjentów  
W związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wstrzymuje się z dniem 16.03.2020 r. do odwołania OSOBISTĄ REJESTRACJĘ PACJENTÓW. DO DYSPOZYCJI PACJENTÓW POZOSTAJE REJESTRACJA TELEFONICZNA
więcej »Z powodu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2,


który może spowodować wystąpienie


 stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego


znacznej liczby osób


w organizacji pracy SP WZOZ MSWiA


DO ODWOŁANIA


następują zmiany:


 


  SZPITAL

  Wprowadzony jest BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN.

  Informacje o stanie zdrowia pacjenta przebywającego na oddziale osoby upoważnione mogą uzyskać telefonicznie (godziny oraz numery telefonów dla poszczególnych oddziałów dostępne są w zakładce Oddziały)


  ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

  Zgodnie z wytycznymi WHO istnieje możliwość krótkotrwałych (do 15 min.) odwiedzin bliskiej osoby przebywającej w ZOL. Odwiedziny takie odbywałyby się poprzez szklaną barierę (przeszklone drzwi) pomiędzy podopiecznym a odwiedzającym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem  ZOL, tel. 52/5826311, w celu ustalenia dnia i godziny odwiedzin.  PORADNIA POZ


OSOBISTA REJESTRACJA zostaje zawieszona do odwołania
Do dyspozycji pacjenta jest rejestracja telefoniczna pod nr telefonów:

52 58 26 298

52 58 26 299


Każdy pacjent ma możliwość uzyskania porady medycznej w ramach TELEPORADY (zgodnie z harmonogramem pracy swojego lekarza), podczas której tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent może zostać umówiony przez lekarza na wizytę w gabinecie.

dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska tel. 52 58 26 237

dr n. med. Lena Nowak Łoś tel. 52 58 26 276

lek. med. Aneta Żelazna tel. 52 58 26 226

lek. med. Sebastian Michalak tel. 52 58 26 229

lek. med. Michał Gąsiorowski tel. 52 58 26 315

lek. med. Piotr Tokarczyk tel. 52 58 26 276WIZYTY DOMOWE ograniczamy wizyty lekarza do bezwzględnego minimum ( na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r).

Zgłoszenie wizyty domowej (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -10:00) po telefonicznej weryfikacji przez lekarza (wywiad wraz z wywiadem epidemiologicznym) zgodnie z harmonogramem pracy:

poniedziałek - lek. med. Sebastian Michalak tel. 52 58 26 229

wtorek - gabinet zabiegowy tel. 52 58 26 248

środa - gabinet zabiegowy tel. 52 58 26 248 

czwartek - dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska tel. 52 58 26 237

piątek - dr n. med. Lena Nowak Łoś tel. 52 58 26 276


W celu POWTÓRKI LEKÓW/ZAPOTRZEBOWANIE MEDYCZNE należy złożyć zlecenie:

 1. za pomocą kartki wrzuconej do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szpitala ( prosimy o umieszczenie nr telefonu do kontaktu)

 2. telefonicznie
    52 58 26 299

52 58 26 298

 1. drogą mailową (adres: rejestracja@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)

 2. pocztą

Kod umożliwiający realizacje recepty pacjent otrzyma w zależności od wyboru za pomocą:

- SMS

- e-mail lub 

- gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta (IKP) pracownicy rejestracji telefonicznie skontaktują się z pacjentem celem podania kodu


W celu ODBIORU ZAPOTRZEBOWANIA NA ŚRODKI MEDYCZNE należy zgłosić się do rejestracji.


Uwaga!!!

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.


Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach – lekarze POZ za ten okres nie wystawiają zwolnień lekarskich (e-ZLA)

1) Art. 33 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f, i ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).


ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Informujemy, że lekarze nie wystawiają zwolnień lekarskich nad zdrowym dzieckiem.

Zgodnie z "Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" druk wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza znajduje się u pracodawcy Rodzica/Opiekuna.


PORADNIA DZIECIĘCA:

Wstrzymuje się realizację świadczeń lekarza POZ dla dzieci zdrowych. Przyjmowane są wyłącznie dzieci chore.


STOMATOLOGIA:

Wstrzymuje się realizację świadczeń stomatologicznych oraz ortodontycznych


GABINET ZABIEGOWY:

Proszę kontaktować się telefonicznie GABINET ZABIEGOWY tel. 52 58 26 248


PZP:

Wstrzymuje się realizację świadczeń PZP w sposób bezpośredni. Uruchomiona została możliwość skorzystania z porady za pomocą Skype.


Szybki Kontakt

Telefon: (52) 58 26 200
E-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl