Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2023-05-05 Zakup i dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen oraz dzierżawa butli dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

Numer sprawy: 03/2023

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2023-05-15

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2b135bff-eb3b-11ed-9355-06954b8c6cb9