Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2023-02-20 Plan postępowań o udzielenia zamowienia na rok 2023.

Numer sprawy:

Rodzaj zamówienia: ----- wybierz rodzaj zamówienia -----

Termin składania ofert: 0000-00-00

Ogłoszenie o zamówieniu