Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2023-01-12 Świadczenie usług prania, wynajmu odzieży operacyjnej oraz kompletów odzieży dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

Numer sprawy: 01/2023

Rodzaj zamówienia: Usługa

Termin składania ofert: 2023-01-20

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-637c7457-92c0-11ed-b4ea-f64d350121d2