Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2022-11-15 Usługi ubezpieczenia mienia i ubezpieczeń komunikacyjnych Samodzielnego
Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.

Numer sprawy: 13/2022

Rodzaj zamówienia: Usługa

Termin składania ofert: 2022-11-23