Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2022-09-22 Dostawa sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego – 10 szt. cystoskopów giętkich dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

Numer sprawy: 10/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2022-10-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty