Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2021-10-07 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych, w tym: środków do mycia, pielęgnacji i odkażania rąk, środków do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu endoskopowego, itp

Numer sprawy: 08/2021

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2021-10-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty