Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2020-12-31 Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętów dla oddziałów szpitala (wózki, szafy, stoliki, taborety).

Numer sprawy: 15/2020

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2021-01-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty