Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2020-12-18 Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony mienia, osób i obiektów szpitala i przychodni SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

Numer sprawy: 12/2020

Rodzaj zamówienia: Usługa

Termin składania ofert: 2020-12-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór najkorzystniejszej oferty