Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2020-11-16 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: elektrody do pomiaru rzutu serca, filtry do respiratora Puritan Bennett 560, igła – motylek, płytki, worki stomijne, podkłady chłonne, ręczniki, kocyk do okrycia pacjenta, rękawiczki chirurgiczne i diagnostyczne, trokary, akcesoria laparoskopowe, zestawy opatrunkowe, nożyczki jednorazowe, akcesoria do elektroterapii, dozownik tlenowy, woda do nawilżania tlenu, akcesoria do laparoskopii, taśma kinezjologiczna i. in.

Numer sprawy: 11/2020

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2020-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty