Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2020-06-30 Dostawa energii elektrycznej na lata 2020–2023

Numer sprawy: ZP/p/22/2020

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2020-08-03

https://platformazakupowa.pl/transakcja/359987