Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-06-04 Celem zamówienia jest wyłonienie i zatrudnienie trzech pielęgniarek endodoskopowych, które zostaną zatrudnione w ramach projektu: „Żyjmy dłużej – badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego” nr RPKP.08.06.02-04-0009/17 współfinansowanego z EFS.

Numer sprawy: 06/2018

Termin składania ofert: 2018-06-12

Załączniki do ogłoszenia