Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-04-17 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
b) Zakres nr 1 - Lekarza endoskopista w ramach umowy cywilno – prawnej,
c) Zakres nr 2 - Lekarz anestezjolog w ramach umowy cywilno – prawnej,
d) Zakres nr 3 - Lekarz z 3 letnim doświadczeniem zawodowym realizujący działania informacyjno- edukacyjne dot. profilaktyki raka jelita grubego w ramach umowy cywilno – prawnej,
e) Zakres nr 4 - Pielęgniarka endoskopowa w ramach umowy cywilno – prawnej,
f) Zakres nr 5 - Pielęgniarka anestezjologiczna w ramach umowy cywilno – prawnej.

Numer sprawy: 02/2018

Termin składania ofert: 2018-04-27

Załączniki do ogłoszenia