Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-01-03 Konkurs ofert na świadczenie usøug zdrowotnych w Oddziale Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez lekarzy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze.

Numer sprawy: 01/2018

Termin składania ofert: 2018-01-15

Załączniki do ogłoszenia