Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2017-12-07 Ogłoszenie o pracę - Lekarz Neurolog

Numer sprawy:

Termin składania ofert: 0000-00-00

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

ZATRUDNI na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontrakt):

lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii

do pracy w Oddziale Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów oraz Poradni Neurologicznej

 


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: