Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Lekarze pracujący w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
lek. med. Anna Wróbel lek. med. Anna Wróbel - specjalista rehabilitacji, balneologii
mgr Anna Jasiulewicz mgr Anna Jasiulewicz - mgr psychologii
mgr Dorota Trybuś-Gruszka mgr Dorota Trybuś-Gruszka - mgr psychologii
mgr Maria Szwarc-Gajewska mgr Maria Szwarc-Gajewska - mgr psychologii
mgr Hanna Nowak-Wochna mgr Hanna Nowak-Wochna - mgr psychologii
mgr Angelika Radomska mgr Angelika Radomska - mgr psychologii
mgr Małgorzata Piotrowska mgr Małgorzata Piotrowska - mgr logopedii
mgr Magdalena Wojtkowiak mgr Magdalena Wojtkowiak - mgr logopedii
Pielęgniarka Koordynująca
 Marta Wyżgowska Marta Wyżgowska - pielęgniarka
Pielęgniarki pracujące w ZOL
 Mariola Bonzel Mariola Bonzel - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 Bernadeta Bagrowska Bernadeta Bagrowska - pielęgniarka
 Anna Brzykcy Anna Brzykcy - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 Weronika Cieślak Weronika Cieślak - licencjat pielęgniarstwa
 Małgorzata Ćwiok Małgorzata Ćwiok - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Małgorzata Gazda Małgorzata Gazda - pielęgniarka
 Marzena Glonek Marzena Glonek - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Małgorzata Gołembiewska Małgorzata Gołembiewska - licencjat pielęgniarstwa, specj. piel. geriatrycznego
 Joanna Klajbor Joanna Klajbor - pielęgniarka
 Aleksandra Klatt Aleksandra Klatt - mgr pielęgniarstwa
 Justyna Kotas Justyna Kotas - mgr pielęgniarstwa
 Barbara Kłys Barbara Kłys - pielęgniarka
 Patrycja Kowalska Patrycja Kowalska - pielęgniarka
 Karolina Płowska Karolina Płowska - licencjat pielęgniarstwa
Terapeuta zajęciowy
mgr Jolanta Kubasiak mgr Jolanta Kubasiak
Pielęgniarki pracujące w ZOL
 Halina Lewandowska Halina Lewandowska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Ewa Mikołajczyk Ewa Mikołajczyk - licencjat pielęgniarstwa
 Anna Pytel Anna Pytel - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
 Joanna Rogalska Joanna Rogalska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Violetta Rybicka Violetta Rybicka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Arleta Semrau Arleta Semrau - pielęgniarka
 Małgorzata Siemienik Małgorzata Siemienik - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 Danuta Siwka Danuta Siwka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Beata Superczyńska Beata Superczyńska - pielęgniarka
 Katarzyna Warda Katarzyna Warda - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Dorota Waszak Dorota Waszak - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
Rehabilitant
 Bogumiła Bartnicka Bogumiła Bartnicka - technik med. fizjoterapeuta
 Sara Ciechanowicz Sara Ciechanowicz - mgr fizjoterapii
 Maciej Danielski Maciej Danielski - mgr fizjoterapii
 Dorota Fiszka Dorota Fiszka - mgr fizjoterapii
 Henryka Kozłowska Henryka Kozłowska - mgr rehabilitacji
 Beata Kuzdra Beata Kuzdra - st. technik med. fizjoterapeuta
 Hanna Rychlicka Hanna Rychlicka - technik med. fizjoterapeuta
 Marlena Szynwelska Marlena Szynwelska - technik med. fizjoterapeuta
Opiekunki, sanitariusze i salowi
 Małgorzata Baranowska Małgorzata Baranowska
 Anna Białek Anna Białek
 Klaudia Bołka Klaudia Bołka
 Zofia Bzdawka Zofia Bzdawka
 Martyna Chojnowska Martyna Chojnowska
 Natalia Chrzanowska Natalia Chrzanowska
 Marzena Demska Marzena Demska
 Elżbieta Dworznik Elżbieta Dworznik
 Agata Lewicka Agata Lewicka - ratownik medyczny
 Beata Nowicka Beata Nowicka
 Lucyna Glanowska Lucyna Glanowska
 Aleksandra Grygiel Aleksandra Grygiel
 Joanna Hoppe Joanna Hoppe
 Wioletta Klepczyńska Wioletta Klepczyńska
 Mateusz Kotliński Mateusz Kotliński
 Marta Krawczyk Marta Krawczyk
 Paulina Morozowska Paulina Morozowska
 Beata Natywa Beata Natywa
 Mariusz Nowak Mariusz Nowak
 Luzia Ostrowska Luzia Ostrowska - opiekun medyczny
 Marta Piasecka Marta Piasecka
 Martyna Rutkiewicz Martyna Rutkiewicz
 Honorata Stefanowska Honorata Stefanowska
 Aleksandra Szubart Aleksandra Szubart
 Marian Łukaszewski Marian Łukaszewski
 Eugenia Łupkowska Eugenia Łupkowska
 Violetta Siepniewska Violetta Siepniewska
sekretarka
 Magdalena Piękoś Magdalena Piękoś