Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Koordynator
dr n. med. Michał Graczyk dr n. med. Michał Graczyk - specjalista medycyny paliatywnej, chorób wewnętrznych, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyna paliatywna
Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
mgr Lidia Kluczyńska mgr Lidia Kluczyńska - mgr pielęgniarstwa
Lekarze pracujący w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
lek. med. Anna Wróbel lek. med. Anna Wróbel - specjalista rehabilitacji, balneologii
mgr Małgorzata Chromińska mgr Małgorzata Chromińska - mgr logopedii
mgr Dorota Trybuś-Gruszka mgr Dorota Trybuś-Gruszka - mgr psychologii
mgr Hanna Nowak-Wochna mgr Hanna Nowak-Wochna - mgr psychologii
mgr Maria Szwarc-Gajewska mgr Maria Szwarc-Gajewska - mgr psychologii
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej
 Mariola Bonzel Mariola Bonzel - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
Pielęgniarki pracujące w ZOL
 Bernadeta Bagrowska Bernadeta Bagrowska - pielęgniarka
 Małgorzata Banaszewska Małgorzata Banaszewska - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
 Karolina Ciesielska Karolina Ciesielska - mgr pielęgniarstwa
 Marzenna Glonek Marzenna Glonek - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Małgorzata Gołembiewska Małgorzata Gołembiewska - licencjat pielęgniarstwa, specj. piel. geriatrycznego
 Urszula Jędrzejewska Urszula Jędrzejewska - starsza pielęgniarka
 Joanna Klajbor Joanna Klajbor - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i opieki długoterminowej
 Barbara Kłys Barbara Kłys - licencjat pielęgniarstwa,specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Justyna Kotas Justyna Kotas - mgr pielęgniarstwa
 Patrycja Kowalska Patrycja Kowalska - mgr pielęgniarstwa
 Halina Lewandowska Halina Lewandowska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Ewa Mikołajczyk Ewa Mikołajczyk - licencjat pielęgniarstwa
 Grażyna Płaczek Grażyna Płaczek - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
 Karolina Pławska Karolina Pławska - mgr pielęgniarstwa
 Ilona Pietryga Ilona Pietryga - pielęgniarka
 Arleta Semrau Arleta Semrau - pielęgniarka
 Małgorzata Siemienik Małgorzata Siemienik - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 Beata Superczyńska Beata Superczyńska - pielęgniarka
 Maciej Woźniak Maciej Woźniak - pielęgniarz
 Zofia Ziętara Zofia Ziętara - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniartswa chirurgicznego
Terapeuta zajęciowy
mgr Jolanta Kubasiak mgr Jolanta Kubasiak
Ratownicy medyczni
 Michał Kawczyński Michał Kawczyński - ratownik medyczny
Rehabilitant
 Bogumiła Bartnicka Bogumiła Bartnicka - technik med. fizjoterapeuta
 Maciej Biernacki Maciej Biernacki - mgr fizjoterapii
 Elżbieta Bondara Elżbieta Bondara - mgr fizjoterapii
 Sara Ciechanowicz Sara Ciechanowicz - mgr fizjoterapii
 Izabela Glamowska Izabela Glamowska - licencjat fizjoterapia
 Beata Kuzdra Beata Kuzdra - st. technik med. fizjoterapeuta
 Marta Pańska Marta Pańska - licencjat fizjoterapia
 Hanna Rychlicka Hanna Rychlicka - technik med. fizjoterapeuta
 Beata Sobkowska Beata Sobkowska - st. technik med. fizjoterapeuta
 Katarzyna Świderska Katarzyna Świderska - licencjat fizjoterapia
 Kamila Tomaszewska Kamila Tomaszewska - mgr fizjoterapii
Opiekunowie
 Elżbieta Dworznik Elżbieta Dworznik
Opiekunowie medyczni
 Anna Białek Anna Białek
 Martyna Chojnowska Martyna Chojnowska
 Patrycja Ciechanowska Patrycja Ciechanowska
 Marzena Demska Marzena Demska
 Zbigniew Gackowski Zbigniew Gackowski
 Aleksandra Grygiel Aleksandra Grygiel
 Joanna Hoppe Joanna Hoppe
 Dorota Klunek Dorota Klunek
 Hanna Kupczak Hanna Kupczak
 Ewa Kowalska Ewa Kowalska
 Marta Krawczyk Marta Krawczyk
 Aneta Musiał Aneta Musiał
 Małgorzata Neugebauer Małgorzata Neugebauer
 Karolina Niemyt Karolina Niemyt
 Mariusz Nowak Mariusz Nowak
 Anna Olszewska Anna Olszewska
 Leszek Opara Leszek Opara
 Martyna Rutkiewicz Martyna Rutkiewicz
sekretarka
 Agnieszka Tomasik Agnieszka Tomasik - mgr pedagogiki opiekuńczej, zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych