Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2017-04-13 Drugie miejsce w rankingu
Drugie miejsce w rankingu

Ogłoszono wyniki Rankingu Szpitali Publicznych 2017 organizowanego przez firmy Magellan i Deloitte, pod patronatem Dziennika Rzeczpospolita. Nasz szpital zajął w nim drugie miejsce spośród szpitali z wartością kontraktu z NFZ powyżej 30 mln zł.

W rankingu oceniano publiczne jednostki służby zdrowia. Brano pod uwagę różne parametry w tym: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamika kontraktu z NFZ. Eksperci brali pod uwagę szereg aspektów, w tym także zakres i sposób restrukturyzacji, wynik finansowy i sprawność w zarządzaniu jednostką. Ranking opiera się na rocznych sprawozdaniach finansowych SPZOZ-ów. Są to twarde dane.

Ranking ma na celu promowanie najlepszych menedżerów, którzy maksymalnie wykorzystują możliwości zarządzania finansami placówek.

Nasza placówka w ostatnich latach opiera swój potencjał o oddział geriatrii i  Bydgoski Dzienny Dom Opieki Medycznej. Rozwijamy opiekę senioralną zgodnie z wyzwaniami demograficznymi w naszym kraju. Widzimy też wyraźnie wpływ programu 500 plus na liczbę porodów.  W  ubiegłym roku oraz w pierwszym kwartale tego roku odnotowujemy znaczny wzrost liczby porodów – mówi Marek Lewandowski, dyrektor Szpitala MSWiA w Bydgoszczy.