Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2016-12-16 Światełko Betlejemskie w naszym szpitalu
Światełko Betlejemskie w naszym szpitalu

Światełko przynieśli nam harcerze z 24 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Kornelki” przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 im. Kornela Makuszyńskiego w Bydgoszczy.

Dzieci przekazały światełko na ręce dyrektora szpitala dra Marka Lewandowskiego. Ma ono nieść nadzieję i pokój ludziom na całej ziemi. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Odważnie twórzmy pokój”.

Światło Pokoju zachęca nas wszystkich do tego, byśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają.

Harcerze zostawili też Światło Pokoju u podopiecznych Bydgoskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej. Jedna z druhen zaśpiewała piękną kolędę, wprowadzając świąteczny, serdeczny nastrój.