Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2015-05-30 Mlekoteka u nas
Mlekoteka u nas

Anna Świderek-Tybelska, położna środowiskowo-rodzinna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny i  Agnieszka Ejmond, położna środowiskowo-rodzinna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny zaprezentowały wykład pod tytułem „Rozwiązywanie problemów laktacyjnych”.