Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2015-02-20 REŻIM EPIDEMIOLOGICZNY
REŻIM EPIDEMIOLOGICZNY

Ze względu na wzrost zachorowań na grypę, oraz inne infekcje wirusowe, wprowadzono zakaz odwiedzin na oddziałach naszego szpitala.

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym natomiast ograniczono czas odwiedzin.
– Pacjentów ZOL można odwiedzać tylko w niedzielę w godz. od 14:00 do 18:00. W pozostałe dni tygodnia istnieje możliwość przekazania niezbędnych rzeczy dla chorego przez personel szpitala.
– Odwiedzających obowiązuje założenie maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na oddział.
– Odwiedzający musi być zdrowy.

W trosce o dobro, bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy ZOL i pacjentów szpitala, prosimy o przestrzeganie tych zaleceń.