Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2015-01-30 Uroczyste otwarcie nowych oddziałów i wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego
Uroczyste otwarcie nowych oddziałów i wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego

30 stycznia w Szpitalu MSW w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego oraz otwarcie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Oddziału Neurologicznego z Rehabilitacją Neurologiczną. Otwarcia dokonała Teresa Piotrowska, Minister Spraw Wewnętrznych.

Nowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej jest wyposażony między innymi w sztuczne płuco-serce najnowszej generacji ECMO - do pozaustrojowego natleniania krwi podczas czasowej niewydolności płuc. Natomiast na Oddziale Neurologii z Rehabilitacją Neurologiczną powstała m.in. czterołóżkowa sala udarowa.

Podczas uroczystości w SP WZOZ MSW Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska wręczyła Certyfikat Akredytacyjny. W ubiegłym roku Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadziło audyt placówki. Szpital MSW uzyskał bardzo wysoki wskaźnik – 90 procent spełnionych wymogów. Również w zeszłym roku wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001:2008, 14001:2004, BS OHSAS :18001:2001. SP WZOZ uzyskał też nagrody Gepard Biznesu, Złoty Certyfikat Rzetelności Krajowego Rejestru Długów, Gazelę Biznesu, II miejsce w konkursie Perły Medycyny w kategorii szpitali do 400 łóżek, 4 miejsce w ogólnokrajowym rankingu gazety „Forbes” w kategorii szpitali klinicznych i resortowych.