Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym

Kierownik Oddziału i Bloku Operacyjnego
lek. med. Ewa Pera-Kozarów lek. med. Ewa Pera-Kozarów - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lekarze oddziału
lek. med. Robert Bułtowicz lek. med. Robert Bułtowicz - specjalista II st. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Elżbieta Idźkowska lek. med. Elżbieta Idźkowska - specjalista II st. anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Remigiusz Kusiewicz dr n. med. Remigiusz Kusiewicz - specjalista II st. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Przemysław Słomkowski lek. med. Przemysław Słomkowski - specjalista II st. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Jan Wolny lek. med. Jan Wolny - specjalista II st. anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Marzena Piotrowska-Aboukatila lek. med. Marzena Piotrowska-Aboukatila - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Kamil Dubiński lek. med. Kamil Dubiński - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa
 Bogumiła Przybielska Bogumiła Przybielska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, menadżer zarządzania jednostkami ochrony zdrowia
Z-ca Pielęgniegniarki Oddziałowej
 Małgorzata Nowicka Małgorzata Nowicka - mgr specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
Pielęgniarki
 Agnieszka Adamczyk Agnieszka Adamczyk - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Helena Bachorska Helena Bachorska - mgr pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna
 Joanna Błaszak Joanna Błaszak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Regina Białczyk Regina Białczyk - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Małgorzata Brzezicha Małgorzata Brzezicha - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Joanna Bury Joanna Bury - mgr pielęgniarstwa
 Elżbieta Damska Elżbieta Damska - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Marlena Drożyńska Marlena Drożyńska - położna operacyjna
 Katarzyna Dyks-Stasiak Katarzyna Dyks-Stasiak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Małgorzata Gazda Małgorzata Gazda - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Ewa Grzegorek Ewa Grzegorek - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Jolanta Karabasz Jolanta Karabasz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Anetta Kubak Anetta Kubak - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Gabriela Fuz Gabriela Fuz - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Agnieszka Karwecka Agnieszka Karwecka - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Natalia Kowalska Natalia Kowalska - licencjat pielęgniarstwa
 Barbara Kryca Barbara Kryca - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Daria Makowska Daria Makowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
 Marlena Malkowska Marlena Malkowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Monika Niewiadomska Monika Niewiadomska - licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka anestezjologiczna
 Katarzyna Pamin Katarzyna Pamin - pielęgniarka anestezjologiczna
 Magdalena Pasternakiewicz Magdalena Pasternakiewicz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologivznego, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 Marta Piekarz Marta Piekarz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Marlena Pstrąg Marlena Pstrąg - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Beata Rynkiewicz Beata Rynkiewicz - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Anna Strzelewicz Anna Strzelewicz - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 Iwona Szufrajda Iwona Szufrajda - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
 Seweryna Szymborska Seweryna Szymborska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologivznego, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 Katarzyna Wardach Katarzyna Wardach - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
 Karolina Weremi Karolina Weremi - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 Małgorzata Wojciechowska Małgorzata Wojciechowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
 Joanna Zajdzińska Joanna Zajdzińska - pielęgniarka opeacyjna
 Hanna Zalewska Hanna Zalewska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 Oliwia Zielińska Oliwia Zielińska - mgr pielęgniarstwa, pielęniarka operacyjna
dezynfektor
 Iwona Drażniuk Iwona Drażniuk
sekretarka
 Beata Tomecka Beata Tomecka - mgr zdrowia publicznego