Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Geriatrii

Kierownik oddziału
dr n. med. Anna Wojtaszek dr n. med. Anna Wojtaszek - specjalista chorób wewnętrznych, geriatra
Zastępca Kierownika oddziału
dr n. med. Anna Szalska dr n. med. Anna Szalska - specjalista chorób wewnętrznych, geriatra
Lekarze
lek. med. Tomasz Ładniak lek. med. Tomasz Ładniak - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Katarzyna Chudaś lek. med. Katarzyna Chudaś - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
Pielęgniarka Koordynująca
 Izabela Guth Izabela Guth - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej
 Małgorzata Kaźmierczak Małgorzata Kaźmierczak - licencjat pielęgniarstwa, specj. piel. geriatrycznego
Pielęgniarki
 Iwona Beinka Iwona Beinka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Anna Gierszewska Anna Gierszewska - licencjat pielęgniarstwa
 Agnieszka Kubicka Agnieszka Kubicka - mgr pielęgniarstwa
 Natalia Kujawa-Nowak Natalia Kujawa-Nowak - mgr pielęgniarstwa
 Mirosława Kurek Mirosława Kurek - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
 Sandra Kusyk Sandra Kusyk - mgr pielęgniarstwa
 Arletta Lewandowska Arletta Lewandowska - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
 Elwira Łada Elwira Łada - licencjat pielęgniarstwa
 Magdalena Łukomska Magdalena Łukomska - licencjat pielęgniarstwa
 Arleta Mankin Arleta Mankin - licencjat pielęgniarstwa
 Anna Mrotek Anna Mrotek - mgr pielęgniarstwa
 Marcin Nawrocki Marcin Nawrocki - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Weronika Rutkowska Weronika Rutkowska - licencjat pielęgniarstwa
 Ilona Rutyna Ilona Rutyna - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 Elżbieta Stelmaczenok Elżbieta Stelmaczenok - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego i anestezjologicznego
 Karolina Stevesandt Karolina Stevesandt - mgr pielęgniarstwa
 Marzena Styba Marzena Styba - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
Psycholog
 Angelika Radomska Angelika Radomska - mgr psychologii
Fizjoterapeuci
 Paula Krajewska Paula Krajewska - mgr fizjoterapii
Sekretarka medyczna
mgr Magdalena Masłowska mgr Magdalena Masłowska - zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych