Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Neurologiczny i Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik oddziału
dr n. med. Marzenna Ziółkowska-Kochan dr n. med. Marzenna Ziółkowska-Kochan - specjalista neurologii
Lekarze
lek. med. Beata Wicherska lek. med. Beata Wicherska - specjalista neurologii
dr n. med. Elżbieta Wanat-Słupska dr n. med. Elżbieta Wanat-Słupska - specjalista neurologii
lek. med. Emilia Bonisławska lek. med. Emilia Bonisławska - specjalista neurologii
dr n. med. Tatiana Janiszewska dr n. med. Tatiana Janiszewska - specjalista neurologii
lek. med. Beata Polak lek. med. Beata Polak - specjalista neurologii
lek. med. Elżbieta Keczmerska lek. med. Elżbieta Keczmerska - specjalista neurologii
Rehabilitacja
lek. med. Anna Wróbel lek. med. Anna Wróbel - specj. reh. medycznej, balneologii
Psycholog
 Alina Borkowska Alina Borkowska - psycholog kliniczny
Pielęgniarka Koordynująca
 Elżbieta Maława Elżbieta Maława - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Pielęgniarki
 Aleksandra Górzyńska Aleksandra Górzyńska - pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Natalia Kłosowska Natalia Kłosowska - licencjat pielęgniarstwa
 Mariola Zyzik Mariola Zyzik - pielęgniarka
 Ewa Kociorska Ewa Kociorska - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
 Aleksandra Lida Aleksandra Lida - licencjat pielęgniarstwa
 Halina Lewandowska Halina Lewandowska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Danuta Siwka Danuta Siwka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Wioletta Słaboszewska Wioletta Słaboszewska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
 Justyna Kwiatkowska Justyna Kwiatkowska - mgr pielęgniarstwa
 Margareta Uba Margareta Uba - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
 Violetta Zielińska Violetta Zielińska - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
Rehabilitanci
 Natalia Kata Natalia Kata - mgr fizjoterapii
mgr Agnieszka Filarecka mgr Agnieszka Filarecka - mgr fizjoterapii
Psycholog
mgr psychologii Anna Jasiulewicz mgr psychologii Anna Jasiulewicz
mgr psychologii Małgorzata Przybył mgr psychologii Małgorzata Przybył
Neurologopeda
mgr Magdalena Wojtkowiak mgr Magdalena Wojtkowiak - neurologopeda
Opiekun medyczny
 Monika Theiss Monika Theiss - opiekun medyczny
Terapeuta zajęciowy
 Jolanta Kubasiak Jolanta Kubasiak
Ratownicy medyczni
 Łukasz Abramowski Łukasz Abramowski - ratownik medyczny
Sekretarka medyczna
mgr inż. Monika Grochal mgr inż. Monika Grochal - sekretarka