Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator
lek. med. Marek Bąk lek. med. Marek Bąk - specjalista chirurgii
Lekarze oddziału
lek. med. Jacek Andruszkiewicz lek. med. Jacek Andruszkiewicz - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
lek. med. Jarosław Jaroszek lek. med. Jarosław Jaroszek - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
dr n. med. Włodzimierz Matuszczak dr n. med. Włodzimierz Matuszczak - specjalista chirurgii
lek. med. Ahmad Thabit Sinjab lek. med. Ahmad Thabit Sinjab - specjalista chirurgii i transplantologii klinicznej
lek. med. Dariusz Stefaniuk lek. med. Dariusz Stefaniuk - specjalista chirurgii
lek. med. Stanisław Pierściński lek. med. Stanisław Pierściński - specjalista chirurgii
dr n. med. Janusz Wieczorek dr n. med. Janusz Wieczorek - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
lek. med. Wiesław Zmysłowski lek. med. Wiesław Zmysłowski - specjalista chirurgii i chirurgi onkologicznej
Konsultant oddziału
prof. Stanisław Dąbrowiecki prof. Stanisław Dąbrowiecki - specjalista chirurgii, konsultant oddziału - leczenie bariatryczne
Pielęgniarka Koordynująca
 Beata Grabowicz Beata Grabowicz - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarki
 Dorota Bartylak Dorota Bartylak - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Mateusz Gurtowski Mateusz Gurtowski - licencjat pielęgniarstwa
 Hanna Kamińska Hanna Kamińska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 Anna Kaźmierczak Anna Kaźmierczak - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 Brygda Karasiewicz Brygda Karasiewicz - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Katarzyna Niemiec Katarzyna Niemiec - licencjat pielęgniarstwa
 Hanna Łukowiak Hanna Łukowiak - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Marlena Majchrzak Marlena Majchrzak - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Iwona Suchocka Iwona Suchocka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Hanna Wadelska Hanna Wadelska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Renata Wyborna Renata Wyborna - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Marta Żelechowska Marta Żelechowska - mgr pielęgniarstwa
Sekretarka medyczna
 Anna Halwa Anna Halwa - sekretarka