Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Izba przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć
lek. med. Marek Łopatto lek. med. Marek Łopatto
Pielęgniarka Koordynująca
 Monika Kowalewska Monika Kowalewska
Pielęgniarki
 Małgorzata Czyż Małgorzata Czyż - starsza pielęgniarka
 Wiesława Faligowska-Litwinowicz Wiesława Faligowska-Litwinowicz - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Lidia Greszczuk Lidia Greszczuk - licencjat pielęgniarstwa
 Małgorzata Koczerska Małgorzata Koczerska - położna, licencjat promocji zdrowia
 Jolanta Krzyżosiak Jolanta Krzyżosiak - starsza pielęgniarka
 Marlena Oszkiel Marlena Oszkiel - mgr pielęgniarstwa
 Katarzyna Pozorska Katarzyna Pozorska - starsza pielęgniarka
 Wioletta Zielińska Wioletta Zielińska - mgr pielęgniarstwa
Sekretarka
 Sandra Musial Sandra Musial
Ratownicy medyczni
 Grzegorz Głon Grzegorz Głon
 Tomasz Graf Tomasz Graf
 Artur Januszewski Artur Januszewski
 Zbigniew Kaczmarek Zbigniew Kaczmarek
 Sławomir Maciejewski Sławomir Maciejewski
 Daniel Perz Daniel Perz
 Marcin Podgórski Marcin Podgórski
 Karol Siekierka Karol Siekierka
 Zbigniew Tomczyński Zbigniew Tomczyński
 Maciej Żelaźniak Maciej Żelaźniak