Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Izba przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć
lek. med. Marek Łopatto lek. med. Marek Łopatto
Pielęgniarka Koordynująca
 Monika Kowalewska Monika Kowalewska
Pielęgniarki
 Ilona Bonin Ilona Bonin - starsza pielęgniarka
 Małgorzata Czyż Małgorzata Czyż - starsza pielęgniarka
 Wiesława Faligowska-Litwinowicz Wiesława Faligowska-Litwinowicz - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Małgorzata Koczerska Małgorzata Koczerska - położna, licencjat promocji zdrowia
 Jolanta Krzyżosiak Jolanta Krzyżosiak - starsza pielęgniarka
 Marlena Oszkiel Marlena Oszkiel - mgr pielęgniarstwa
 Katarzyna Pozorska Katarzyna Pozorska - starsza pielęgniarka
 Wioletta Zielińska Wioletta Zielińska - mgr pielęgniarstwa
Sekretarka
 Sandra Musial Sandra Musial
Ratownicy medyczni
 Marcin Podgórski Marcin Podgórski
 Zbigniew Kaczmarek Zbigniew Kaczmarek
 Karol Siekierka Karol Siekierka
 Zbigniew Tomczyński Zbigniew Tomczyński
 Sławomir Maciejewski Sławomir Maciejewski