Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rejestracja

Koordynator
 Monika Kowalewska Monika Kowalewska - mgr pielęgniarstwa
Koordynator Pakietu Kolejkowego
mgr Natalia Malarska-Gucz mgr Natalia Malarska-Gucz
Koordynator Pakietu Onkologicznego
mgr Kamila Lorenc mgr Kamila Lorenc
Rejestratorka Medyczna
lic. Joanna Fojucik lic. Joanna Fojucik
lic. Izabela Glamowska lic. Izabela Glamowska
mgr Ilona Kolasa mgr Ilona Kolasa
lic. Daria Kruszka lic. Daria Kruszka
 Grażyna Majchrzak Grażyna Majchrzak - starsza sekretarka
lic. Marta Mendyka lic. Marta Mendyka
 Mirela Pokorniecka Mirela Pokorniecka - starsza sekretarka
 Agnieszka Samrowska Agnieszka Samrowska - starsza sekretarka
mgr inż. Patrycja Świderska mgr inż. Patrycja Świderska
lic. Natalia Trzaska lic. Natalia Trzaska
lic. Anna Wachowiak lic. Anna Wachowiak