Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2018-09-13 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: cewnik do nakłucia płodowego, filtry do respiratora, igła Hubera, igła do znieczuleń, ustnik do spirometrii, akcesoria do fizykoterapii, woda sterylna, dozownik tlenu

Numer sprawy: 14/2018

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2018-09-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty