Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2017-12-22 Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony mienia, osób i obiektów szpitala i przychodni SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

Numer sprawy: 19/2017

Rodzaj zamówienia: Usługa

Termin składania ofert: 2017-12-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty