Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2017-11-10 Zakup i dostawa środków do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu endoskopowego, półautomatycznej igły do biopsji, taśmy kinezjologicznej, preparatów alteplase i urapidilum oraz preparatów galenowych i recepturowych

Numer sprawy: 14/2017

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2017-11-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty