Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2017-09-21 Zakup i dostawa środków do dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętów i urządzeń medycznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz preparatów recepturowych i galenowych, i innych

Numer sprawy: 08/2017

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2017-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty