Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2017-04-20 Zakup i dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiorników na ciekły azot i ciekły tlen oraz dzierżawa butli dla SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

Numer sprawy: 03/2017

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2017-04-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty