Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2017-09-13 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
a) Zakres nr 1 - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii – Z-ca kierownika Centrum Leczenia Udarów w oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej i/lub w Poradni neurologicznej;
b) Zakres nr 2 - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej i/lub w Poradni neurologicznej;

Numer sprawy: 02/2017

Termin składania ofert: 2017-09-19

Załączniki do ogłoszenia